Notă de informare generală cu privire la prelucrarea datelor personale de ASOCIATIA NATIONALA A ACUSTICIENILOR

 • 1. CE ACOPERĂ ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE.

Această Notă de Informare este concepută pentru a vă aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și la drepturile dumneavoastră privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor („GDPR”) și legislația națională în vigoare.

 Noi, ASOCIATIA NATIONALA A ACUSTICIENILOR, cu adresa organizației în București, str. Ardeleni nr. 9, Sector 2, având cod unic de înregistrare 16431719, înregistrată sub nr. 1720/A/2004, (”Asociatia Nationala a Acusticienilor” sau ”Asociatie”), dorim sa vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu anumite operațiuni desfășurate de către Asociație.

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către ”Asociatie” și în care ne asigurăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă.

 Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă rugăm să acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin, întrucât dorim să fie clar pentru dumneavoastră cum folosim datele dumneavoastră şi modul în care le protejăm.

 Pentru a facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică principalele noțiuni folosite (e.g. “date cu caracter personal”, “prelucrare”, etc.).

 

 • 2. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă legislaţia, iar noi vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora. Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări cu privire la orice informaţii din această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi oricând responsabilul nostru cu protecţia datelor. În funcție de preferințele dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos:

 

Datele noastre de contact:

 

Denumire completă: ASOCIATIA NATIONALA A ACUSTICIENILOR

 

Adresă sediu social: București, str. Ardeleni nr. 9, Sector 2

 

Număr de telefon:

 

Adresă de email: dcp@acusticieni.ro

 

Datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor (aceasta este persoana pe care trebuie să o contactaţi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal):

 

Adresă corespondență: București, str. Ardeleni nr. 9, Sector 2

 

Adresă de email: dcp@acusticieni.ro

 

Nota noastră de informare este publică începând cu 18 Februarie 2022 și se aplică websiteului nostru: https://www.acusticieni.ro, și e-mail-ului nostru.

 

 • 3. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră sau de la terțe părți care au permisiunea de a face schimb de informații cu noi și includ următoarele categorii de date:

 

Date cu caracter personal obișnuite cum ar fi:

Detalii personale: nume; prenume; sex; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; adresă de domiciliu / reşedinţă, număr de telefon mobil/fix, număr de fax; adresă de e-mail, CNP, restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv data emiterii, data expirării actului, locul naşterii),loc de muncă, certificat de naștere, certificat naștere minor, nume și prenume minor, semnătură, naționalitate, pacient/mamă/tată;

Date privind imaginea: imagini/înregistrări video (în incintele noastre unde avem instalate camere CCTV de supraveghere video – acolo unde există, acestea sunt indicate prin semne la vedere); 

Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o notă sau înregistrarea unui apel pe care l-ați făcut către noi, datele transmise prin e-mail sau o scrisoare, solicitarea unei oferte, transmiterea formulraului privind testarea auzului, sau alte evidențe ale unui contact cu noi;

Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice;

Date cu caracter personal sensibile:

Date medicale cum ar fi: simptome, boli anterioare, diagnostic, antecedente (heredocolaterale, fiziologice, patologice), tipul intervenției, acte ce țin de de activitatea medicală cum ar fi recomandare medic de familie, semnătura pacientului, calitatea de asigurat CNAS, investigații, card de identificare oferit de compania asigurătoare.

Informații medicale în urma realizării consultului, funcție și riscuri de la locul de muncă pentru serviciul de medicina muncii, adeverință salariat, analize și medicamente administrate în trecut, rezultatele investigațiilor pe care vi le efectuăm; tratamentul pe care vi-l prescriem sau administrăm,  recomandări medicale, date despre istoricul medical al familiei dumneavoastră dacă este cazul; alte informaţii pe care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră şi la relaţiile dumneavoastră de rudenie;

Date medicale cuprinse în cardul de sănătate, biletul de trimitere, raportul medical, date din dosarul medical;

Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal obișnuite și/sau sensibile atunci când, de exemplu:

 

Solicitați ajutorul Asociatiei;

Solicitați telefonic/online pe site-ul Asociatiei o informatie;

Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;

Ne contactați prin diverse canale inclusiv prin intermediul serviciului de Live Chat pentru a solicita informații în legătură cu un servicii;

Vizitați sau navigați pe site-ul nostru;

În situația în care transmitem astfel de date unor terți furnizori sau colaboratori ai noștri, în măsura în care avem temeiuri legale, de exemplu: medici/policlinici colaboratori/toare, autorități sau instituții publice (ex. Casa de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale) furnizori de servicii și sisteme IT,  avocați, consultanți, contabili etc;

Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice;

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensuni stocate în browser-ul dvs.) pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru);

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, nu faceți obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

 

 • 4. TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

”ASOCIATIA NATIONALA A ACUSTICIENILOR” va prelucra datele dvs. cu caracter personal obișnuite în baza următoarelor temeiuri:  

 

Încheierea sau executarea contractului cu dvs. De exemplu în vederea inițierii discuțiilor cu privire la costurile și tipurile de servicii/dispozitive solicitate pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră, la cererea dumneavoastră, sau pentru a executa un contract încheiat cu dumneavoastră (prin care ne obligăm să vă prestăm serviciile noastre)

Consimțământul pe care îl acordați. De exemplu în ceea ce priveşte comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimţământului la prelucrare pentru acest scop specific.

Conformarea cu o cerință legală imperativă. De exemplu cerințe contabile și fiscale care fac obiectul unor politici interne stricte cum ar fi perioada de păstrare a documentelor fiscale/contabile. Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare a dosarelor privind serviciile prestate, a obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice la cerere, anumite informaţii, sau a altor obligaţii legale.

Interesul nostru legitim. De exemplu în cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră pentru menținerea securității rețelei, îmbunătățirea serviciilor noastre. 

Constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță. În situația în care între dumneavoastră și noi apar diferende pe care nu le putem soluționa împreună pe cale amiabilă, este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.

 • 5. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt următoarele:

 

Pentru prestarea serviciilor noastre. Pentru încheierea și executarea contractelor de sponsorizare privind protezarea auditivă și procurararea unui aparat auditiv.

Comunicări de marketing. În măsura în care v-ați dat consimțământul, vă vom ține la curent prin orice mijloace (de exemplu, e-mail, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) privind noutăţile referitoare la serviciile disponibile, oferte cu privire la acestea, abonare la newsletter sau furnizarea altor informaţii care v-ar putea interesa. Puteți controla permisiunile dvs. de marketing și datele pe care le utilizăm pentru individualizarea acestor comunicări în orice moment pe web site-ul nostru www.acusticieni.ro   sau folosind detaliile de contact din secţiunea ”Cum ne puteți contacta” de mai sus.

Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii şi IT (tehnologia informaţiei). Gestionarea sistemelor noastre de comunicaţii; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT, emiterea de rapoarte către instituțiile abilitate sau repararea unor erori de sistem;

Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale cu privire la arhivare, securitate, raportare, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune.

Îmbunătăţirea serviciilor. Identificarea potenţialelor probleme cu privire la serviciile noastre în vederea îmbunătățirii acestora, soluţionarea sesizărilor/reclamațiilor dumneavoastră înregistrate pe site-ul Asociației – www.acusticieni.ro, gestionarea corespondenței uzuale cu partenerii contractuali etc., controlul accesului vizitatorilor în sediul Asociației;

Supravegherea spațiilor conform dispozițiilor legale. Sistemele CCTV montate pentru supravegherea spațiilor aferente căilor de acces, zonelor cu valori, pentru paza și protecția bunurilor și personalului aflat în acele spații etc.

 • 6.CUI VOM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Ca regulă generală, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite situații însă, este însă posibil să divulgăm datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice.

 

Încercăm însă să fim cât de transparenți și specifici cu putință, iar în continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari:

 

Destinatari pentru care ne solicitaţi sau ne daţi acordul în acest sens;

Persoanelor care pot demonstra că deţin autoritatea legală de a acţiona în numele dumneavoastră;

Autorități/Instituții publice/de reglementare: la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația aplicabilă ex. Casa de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale;

Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi, parteneri contractuali, furnizori de servicii ai noștri care acționeaza ca împuterniciți sau operatori asociați – aceștia vor fi obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi, să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră, de ex: servicii de arhivare, contabilitate, depozitare, distrugere, supraveghere spații, clinici colaboratoare, IT, cenzori, auditori, etc.)

Orice persoană, agenție, executor judecătoresc sau instanță relevantă din România – în măsura necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru;

în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială, de exemplu în cazul în care vindem sau transferăm toate sau o parte dintre părțile noastre sociale, activele noastre sau afacerea noastră (inclusiv în cazul reorganizării, al dizolvării sau al lichidării noastre), situaţie în care datele personale deţinute de noi vor constitui unul dintre activele transferate – în această situația potențialii achizitori vor fi ținuți de o obligație de confidențialitate.

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un Contract de prelucrare date cu caracter personal prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația

 

protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că acest contract dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

 

 • 7. CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Vom stoca datele dumneavoastră atât timp cât ni se cere prin lege.

 

Datele dumneavoastră care sunt necesare în vederea prestării serviciilor contractate în legătură cu protezarea auditivă, procurararea dispozitivelor medicale, proteze auditive și laringofone, vor fi stocate pe durata contractului de prestări servicii și inclusiv pe perioada de timp necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale prevăzute de legislația aplicabilă, respectiv 20 de ani de la încetarea contractului cu dumneavoastră.

 

Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea.

 

Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor se vor stoca pe o perioadă de 30 de zile calendaristice în conformitate cu legislația în vigoare.

 

Prelucrarea în scop de marketing va avea loc pe durata relației contractuale cu ”Asociatia Nationala a Acusticienilor” precum și după încetarea acesteia. În situația în care nu mai doriți ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în scop de marketing, vă puteți retrage consimțământul de marketing, iar datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop din momentul retragerii.

 

Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar pentru prelucrarea datelor în scopurile amintite mai sus. 

 

Cu excepția situațiilor în care legea prevede altfel și a celor exemplificate mai sus, de regulă vom prelucra datele dumneavoastră pe durata existenței unui contract între dumneavoastră și ”ASOCIATIA NATIONALA A ACUSTICIENILOR”, plus o perioadă de 3 ani de la încetarea acestuia.

 

Pentru stocarea datelor dumneavoastră în format electronic, folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică.

 

 • 8. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ

Ne străduim să utilizăm măsuri organizaţionale, tehnice şi administrative rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal în cadrul Asociației noastre.

 

Pentru aceasta, am adoptat inclusiv politici dedicate privind măsurile fizice și electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea acestora.

 

Dacă aveți motive să credeți că interacţiunea cu noi nu mai este sigură, înştiinţați-ne imediat, conform secţiunii „Cum ne puteți contacta” de mai sus.

 

 • 9. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ŞI CUM LE PUTEȚI EXERCITA

Tratăm cu seriozitate și implicare deplină drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră. Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

 

(i) Dreptul de a fi informat. În momentul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră sau obținute dintr-o altă sursă, avem obligația de vă informa cu privire la scopul utilizării acestor date și la drepturile pe care le aveți.

 

Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a solicita informații legate de datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt corecte.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.” ASOCIATIA NATIONALA A ACUSTICIENILOR” urmărește să prelucreze și să păstreze datele dumneavoastră doar atât timp cât acest lucru este necesar. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, și dacă:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;

 

 • vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dumneavostră particulară;

 

 • datele dumneavostră au fost prelucrate ilegal;

 

 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine;cu excepția cazului în care datele dumneavoastră sunt necesare în continuare:

 

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

 

 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;

 

 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau

 

 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Puteți  obține  din  partea  noastră  restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care:

contestați corectitudinea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,

prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,

nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau

vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care noi verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor dumneavoastră.

Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal. În anumite circumstanțe, aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care: (a) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (b) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 

Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa.

 

Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

 

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații/clinici.

Aceste două drepturi sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ: (a) vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate, (b) ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;(c) datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră, și (d) transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

 

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într -un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat.

 

Dreptul dumneavoastră de a primi datele personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

 

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

 

Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro):

Adresă:  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, București, România;

 

Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212

 

Fax:  +40.318.059.602;

 

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

(ix)     Dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, este important de reținut că, în ipoteza în care considerați că drepturile de care beneficiați potrivit Regulamentului au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu carcater personal cu nerespectarea prevederilor acestuia și fără a aduce atingere dreptului dumneavoastră de a formula  plângere la autoritatea de supraveghere, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată, prin formularea unei căi de atac împotriva Asociației.

 

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: dcp@acusticieni.ro. Totodată, la sediul nostru sunt disponibile și formulare imprimate pe care le puteți completa pentru a solicita exercitarea unuia sau a mai multor dintre drepturile de mai sus.

 

Vom încerca să răspundem solicitării dumneavoastră în termen de  o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită cu două luni din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire.

 

În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

 

În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

 

 • 10. COOKIE-URI

Un cookie HTTP sau un modul cookie este un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Pe site-ul http://acusticieni.ro, cookie-urile sunt folosite pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: http://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie

 

Aceste module permit navigarea rapidă și eficientă între pagini, memorarea alegerilor, opțiunilor și preferințelor dumneavoastră, precum și optimizarea utilizării site-ului web.

 

Modulele cookies sunt păstrate în memoria browser-ului și conțin informații precum: numele serverului de la care modulul cookie a fost trimis, durata de păstrare a modulului cookie, o valoare – de regulă, un număr unic generat aleatoriu. Fișierele cookies nu permit identificarea dumneavoastră personală.

 

Site-ul Asociației, http://acusticieni.ro,  utilizează module cookie pentru a menține autentificarea validă timp îndelungat, pentru a reține preferințele de navigare și utilizare ale site-ului.

 

De asemenea, Facebook folosește cookies pe acest site. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați: https://www.facebook.com/help/cookies/

 

În cazul în care ați fost de acord cu includerea modulelor cookie în browserul dumneavoastră prin intermediul banner-ului de pe prima pagină de pornire a site-ului web, vă rugam să țineți cont de faptul că acceptul dumneavoastră poate fi retras oricând doriți.

 

Browserele actuale (navigatoarele web) oferă posibilitatea de a seta/dezactiva cookie-urile. Pentru a face acest lucru, în general, se accesează rubrica Opțiuni (Options) sau Preferințe (Preferences).

 

 • 11. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. Cu toate acestea, refuzul dumneavoastră de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal, poate determina imposibilitatea Asociației de a presta serviciile medicale și de livrarea a dispozitivelor medicale solicitate.

 

 • 12. MODIFICĂRI PRIVITOARE LA NOTA DE INFORMARE

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecţie a datelor și de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic prezenta notă de informare.

 

SEMNIFICȚIA UNOR TERMENI FOLOSIȚI ÎN CUPRINSUL PREZENTEI NOTE

Ce înseamnă prelucrare de date cu caracter personal?

 

Prelucrare de date cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

 

Ce înseamnă date cu caracter personal?

 

Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Ce înseamnă operator de date cu caracter personal?

 

Operator de date cu caracter personal înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

 

Ce înseamnă Persoană împuternicită?

 

Persoana fizică sau juridică, autoritate sau alt organism care singur sau împreună cu altele decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

 

Ce înseamnă Persoană vizată?

 

Persoana vizată este persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

 

Care este Autoritatea de Supraveghere?

 

O autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)